A Shmo Calls Joe Scarborough “The Morning Shmo”

Yep..